Par reitingu pētījumiem

Vispārēja informācija

Reitingu un sabiedriskās domas pētījumi tiek veikti pēc FACTUM izstrādātas metodoloģijas, izmantojot tiešsaistes anketu internetā. Anketa ietver jautājumus par respondenta un respondenta kontaktu loka cilvēku viedokli, tādējādi tiek iegūti dati arī par to grupu viedokli, kas nav pārstāvētas internetā. Pētījumu izlasi veido no e-pasta adrešu reģistra nejauši izvēlēti adresāti un iegūtie dati tiek līdzsvaroti pēc vairākiem rādītājiem, piemērojot datu apstrādes algoritmus tiešsaistes aptaujas noviržu (sistemātisko kļūdu) izlīdzināšanai un korekcijai.

Izmantotā metodoloģija nodrošina rezultātu reprezentativitāti un validitāti attiecībā pret izvēlēto ģenerālo kopumu un pētāmo jautājumu atbilstoši socioloģiskiem pētījumiem izvirzītajām prasībām.

Kā ikvienā izlases veida pētījumā rezultātu interpretācijā jāņem vērā statistiskā kļūda jeb ticamības intervāls. Ticamības intervāla lielumu katrs, kam tas varētu interesēt, var noteikt patstāvīgi pēc formulām vai tabulām (pieejamas internetā) atbilstoši konkrētā rādītāja vērtībai, mērījumu skaitam un izvēlētajam būtiskuma līmenim.

Metodoloģijas konsultants – Aldis Pauliņš.

Jautājumi

ģ.p.p. @GPommers : Pie reizes, apgaismojiet ko nozīmē “respondenta kontaktu loka cilvēku izvēli”. Sanāk, ka es internetā saku, par ko apmēram balsos mani draugi?

Uz to pusi – tie var būt draugi, paziņas, citi ģimenes locekļi, t.s. datu pastarpinātas ieguves metode. Svarīga šeit ir korekta datu apstrāde pirms ekstrapolēšanas.

BlackHalt @BlackHalt : Ārzemju (Anglija, Īrija) vēlētāji ir iekļauti?

Jā, tiešsaistes metode ļauj sasniegt arī šos vēlētājus. Tiesa, viņu iespaids uz rezultātiem nav visai liels, piemēram, 2018.gada Saeimas vēlēšanās vēlētāji ārzemēs sastādīja vien 3.8% no kopējā nobalsojušo skaita.

Piedalīšanās aptaujās un atbilžu anonimitāte

Dalība aptaujās ir pilnībā brīvprātīga, ikviens dalībnieks var jebkurā brīdī brīvi izlemt neturpināt aizpildīt anketu un nekādi dati netiek saglabāti vai tālāk izmantoti. Aptauju dalībnieku sniegtās atbildes ir anonīmas un netiek saistītas ar cilvēku, kas tās sniedzis. Visos pētījumu īstenošanas posmos tiek ievērotas tirgus un sociālo pētījumu profesionālās darbības starptautisko kodeksu prasības (sk. ICC/ESOMAR Code & Guidelines).

Personas datu apstrāde (Datu regulas atruna)

SIA „Factum Interactive” pētījumu un statistikas nolūkos izlašu veidošanai izmanto fizisku personu, uzņēmumu, organizāciju un iestāžu elektroniskā pasta adrešu reģistru. Reģistra veidošanā ir izmantoti dažādi avoti, tai skaitā iepriekšējo apsekojumu laikā iegūtā informācija, kontaktu datu bāzes un  cita publiski pieejama informācija. Fiziskai personai, kuras elektroniskā pasta adrese ir iekļauta pētījumu un apsekojumu izlašu nodrošināšanai izveidotajā elektroniskā pasta adrešu reģistrā, ir tiesības pieprasīt neizmantot tās adresi, proti, piemērot datu apstrādes ierobežošanu un neiekļaut adresi apsekojumu izlasēs. Šādos gadījumos turpmākas darbības ar konkrēto elektroniskā pasta adresi, izņemot glabāšanu, netiek veiktas.