Datu drošība

FACTUM aptauju kluba biedru personiskā un pētījuma ietvaros sniegtā informācija ir konfidenciāla un pieejama tikai ar konkrēto pētījumu saistītajiem darbiniekiem. Informācijas anonimitāte tiek garantēta saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības likumdošanu.

FACTUM aptauju kluba darbībā tiek ievēroti ICC/ESOMAR Starptautiskā kodeksa noteikumi (ICC/ESOMAR International Code on Market, Opinion and Social Research and Data Analytics). FACTUM aptauju klubs neizmanto datu ieguves metodes, kas varētu tikt uzskatītas par apšaubāmām un apdraudēt datu ticamību vai datu drošību.

Pēc reģistrēšanās FACTUM aptauju klubā katram dalībniekam tiek piešķirts lietotājvārds un parole, kas ļauj dalībniekam ieiet aptauju kluba sistēmā. Katrs aptauju kluba biedrs sava profila informāciju var mainīt vai dzēst jebkurā brīdī. Pārtraukt dalību FACTUM aptauju klubā un dzēst savu kontu var, autorizējoties kluba sistēmā vai sazinoties ar aptauju klubu.

Veicot aptaujas, kurās aptauju dalībnieki varētu būt bērni un jaunieši, FACTUM aptauju klubs ievēro visas likumdošanas normas, kas aizsargā bērnu un jauniešu  tiesības. Ievērojot ESOMAR vadlīnijas par bērnu un jauniešu piedalīšanos pētījumos, aptauju klubā var reģistrēties tikai no 14 gadu vecuma.

Papildu informācija: