EIROPARLAMENTS 2019

SARAKSTU REITINGI
Atbilstība vēlēšanu iznākumam 83%. Pārvērtēta jauniešu dalība (gatavība piedalīties atšķīrās no reālās rīcības), bet par zemu novērtēta krieviski runājošo vēlētāju aktivitāte.
Saraksta reitings - iespējamais iegūto balsu skaits, ja vēlēšanas notiktu aptaujas periodā.

KANDIDĀTU REITINGI
Kandidāta reitings - starpība starp plusiem un svītrojumiem 100 vēlēšanu zīmēs

Reitingu izmaiņas